Zaznacz stronę

‚Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie’ (Gandhi).

21 marca 2015

Annie Leonard w swojej „Story of stuff” zmusza nas do refleksji nad kondycją współczesnej relacji pomiędzy korporacjami, rządami państw, pracownikami oraz klientami. Wskazuje, że ludzkość jest odpowiedzialna za dewastacje środowiska, zachłanność konsumencką, a w konsekwencji za produkcję ton niepotrzebnych odpadów, ponieważ żyje według filozofii ‚większy – szybszy – tańszy -nowszy’. Nic dziwnego zatem, że ten system znalazł się w kryzysie. A może uzdrowić go tylko przewartościowanie naszego stylu życia, gdzie pryncypiami będzie zrównoważony rozwój, równość, zielona chemia, zero odpadów, zamknięty cykl produkcyjny, energia odnawialna oraz lokalna gospodarka.

Kliknij na obrazek i wsłuchaj się w historię Annie. Bezpardonowo wyrzuca nas ze strefy komfortu i skłania do otwarcia oczu szeroko zamkniętych, by skłonić do działania.

Mnie namówiła do akcji, dlatego poświęcam swój pierwszy wpis właśnie jej projektowi. Wchodzisz w to?