Zaznacz stronę
w

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

TWOJA FIRMA MOŻE STAĆ SIĘ INNOWACYJNA DZIĘKI CSR

SPOŁECZEŃSTWO

Skupiając sie na transparentności i etycznemu postępowaniu w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie, otwartej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, aktywizacji pracowników na rzecz działania w ramach CSR (wolontariaty, zdrowe tryb życia, etc.), przejrzystemu marketingowi -zapewnisz utrzymanie wysokiej motywacji pracowników, umocnisz reputację i ograniczysz swoje koszty.

ŚRODOWISKO

Dbając o najmniejszą skalę zanieczyszczeń, redukcję zużycia zasobów naturalnych, racjonalne zarządzanie odpadami oraz inwestowanie w energię odnawialną -zyskujesz przychylność społeczności lokalnej, eco-autorytet, wkład w walkę z negatywnymi efektami zmianu klimatu oraz ograniczysz swoje koszty.

GOSPODARKA

Gwarantując uczciwe praktyki rynkowe, etyczną współpracę, respektowanie praw własności oraz zaangażowanie się w regionalną gospodarkę zdobywasz przychylność społeczności lokalnej, innowacyjność i redukcję kosztów.

Pracując w kilku międzynarodowych korporacjach zawsze angażowałam się w działalność społecznej odpowiedzialności biznesu (‚People & Planet Positive’ IKEA). Temat pogłębiałam na studiach podyplomowych, a skuteczne wdrożenie inicjatyw CSR było możliwe dzięki doświadczeniu w zarządzaniu projektami (certyfikacja Prince).

Marta Romanow

v

Napisz do mnie w sprawie konsultacji dotyczących wdrożenia strategii CSR w Twojej firmie.

v

Skontaktuj się w celu przeprowadzenia szkoleń pracowników w zakresie CSR.

Wiadomość z CSR

5 + 6 =